söndag, april 21, 2013

Frihet bakom galler ++++Regi Nima Sarvestani och Maryam Ebrahimi.

DOKUMENTÄR

Ett afghanskt fängelse. 40 kvinnor, dömda till mångåriga straff för “moralbrott”. De har kanske flytt tvångsgiftermål eller män som slår, gått ut utan sin mans tillstånd. Med sig in i fängelsets fyra celler har de 34 barn. För de flesta av de vuxna internerna ter sig livet bakom galler trots allt friare än livet utanför, och när de släpps väntar i flera fall släktingar beredda att döda för sin förlorade heders skull. I många fall är de intagna beroende av samma släktingar för att få pengar till, till exempel, mat åt de små de har med sig. I en av filmens mest plågsamma scener berättar en kvinna att hon tvingats sälja sin några månader gamla son eftersom hon inte hade pengar till mjölk. Tanken svindlar, går inte att ta in - oavsett hur mycket man läst eller trott sig veta om kvinnors situation i Afghanistan. Just därför behövs filmer som ”Frihet bakom galler”.

Publicerades i fredagens Aftonbladet.

Inga kommentarer: